วิธีฝากแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์สามารถฝากแบนเนอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ กับเราได้ 

ตำแหน่งแบนเนอร์ที่จะนำไปแสดงบนเว็บไซต์
ขั้นตอน 
เตรียมแบนเนอร์ขนาด 400 x 400 px ไฟล์ประเภท JPG,PNG
ไปที่เมนู Support (1)  คลิกปุ่ม OPEN TICKET (2)กรอกชื่อกิจกรรมในช่อง subject  ในช่อง Serverice ระบุเป็น ฝากแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (3)
จากนั้นให้คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ (4) แนบเนอร์ที่เตรียมไว้  
แล้ว กดปุ่ม Save เพื่อส่งข้อมูล 


Did you find this article useful?