วิธีฝากลงข่าวประชาสัมพันธ์ (PR) โบรกเกอร์ 2

ฝากข่าวเช่น การอัพเดทช่องทางฝากถอน มีสินค้าใหม่ อัพเดทข้อมูลบริษัท ไม่ใช่โปรโมชัน